Energiforskningskonferansen
 
EFK bannerx1_24-2.png

Takk for denne gangen, vi ses i 2020!

Se “program” for å laste ned presentasjonene.

På Energiforskningskonferansen presenterer vi ferske forskningsresultater og industriens perspektiver på hvordan vi skaper morgendagens miljøvennlige energisystem. 2019-utgaven ble avholdt den 21. mai og bød på følgende temaer og høydepunkter:

 

Tildeling av nye Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)

Fleksibilitets-markedet: Trenger Europa oss i fremtiden?

Verden trenger ny teknologi for å kutte de vanskeligste utslippene. Hvordan kan Norge bidra?

Møt pionerer i kommersialisering av energiforskning: CCS, biogass og batterier

Konkurranse om beste energi-PhD presentasjon

 
 
 
 
 
Artboard 17 copy 3x1_24-2.png
 

Program

Møteleder: Ruth Astrid Sæter


08:00

Registrering og mingling


09:00

JAR@2x.png

John-Arne Røttingen, Administrerende direktør, Forskningsrådet

Velkommen (opptak, PDF)


09:15

Trenger Europa oss?

Kommer Norge til å tjene på de fremtidige Europeiske markedene for balansekraft? Eller blir fleksibilitetsbehovet dekket av lokale løsninger før de store investeringene i utenlandskabler er på plass? Og hva skal vi med kostnadsoptimale løsninger hvis befolkningen ikke aksepterer dem?

bvmx2 18-3.png

Brian vad Mathiesen, Professor, Aalborgs universitet, Danmark

Europas fremtidige energisystem: lokalt, smart og 100% fornybart (opptak, PDF)

CS20-2.png

Christian Skar, Førsteamanuensis II, NTNU/Powel

Norge som fleksibilitetsleverandør til Europa: Storsatsing på kabler og/eller CCS (opptak, PDF)

TB20-2.png

Torjus Bolkesjø, Professor, NMBU

Norske fornybarressurser og norsk vannkraftfleksibilitet i Europas fremtidige energisystem (opptak, PDF)

bpvnew.png

Kristin Halvorsen, Direktør, CICERO

Hvordan får vi befolkningen med på omstillingen? (opptak, PDF)

Panelsamtale med spørsmål fra salen (opptak)


10:35

KBF@2x.png

Kjell-Børge Freiberg, Statsråd olje- og energidepartement

Statsrådens tale (opptak, PDF)


10:50

Tildeling av nye samfunnsvitenskapelige Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)

fme-icon.png

Statsråd Kjell-Børge Freiberg og Forskningsrådets Tone Ibenholt

(opptak, PDF)


11:10

Lunsj

Med PhD-posterpresentasjon


12:10

Verden trenger ny teknologi for å kutte de vanskeligste utslippene. Hvordan kan Norge bidra?

Små og modulære teknologier som solkraft og batterier har overrasket analytikere, men disse alene er ikke nok til en energiomstilling. For tungtransport og industri haster det å få fart på teknologier som i større grad er avhengig av ny infrastruktur og lokale verdikjeder. Hva betyr dette for FoU-politikk?

hkx2 18-3.png

Henry Kelly, Senior Scientist, University of Michigan / Boston University

Driving Innovation in Clean Energy (opptak, PDF)

AGx2_24-2.png

Arnulf Grübler, Program Director, Transitions to New Technologies, IIASA

Leveraging Digitalization, Granularity and End-users in the Transition to a Low Demand 1.5° Future (PDF)

AGHO.png

Hege Økland, CEO, NCE Maritime Cleantech

Norwegian contributions to the global energy transition (opptak, PDF)

fux2 18-3.png

Fridtjof Fossum Unander, Områdedirektør for ressursnæringer og miljø, Forskningsrådet

[Deltar i panel]

Panelsamtale med spørsmål fra salen


13:30

PhD formidlingskonkurranse

Fem finalister gir et raskt innblikk i forskningsresultatene sine. Salen avgjør beste energi-PhD presentasjon.

CO225-4.png

Widuramina Amarasinghe, NORCE

Understanding of CO2 dissolution in water/oil by convection-driven mixing and wettability alteration (opptak)

RV_125-4.png

Ragnhild Dahl Wikstrøm, UiO

Hverdagsmobilitet i storbyens ytterkanter (opptak)

HHH25-4.png

Halvor Høen Hval, UiO

Make Batteries Safe Again (opptak)

MB09-5.png

Marie Byskov Lindberg, UiO

The power of power markets – comparing market designs in advanced energy transitions (opptak)

Paal25-4.png

Paal Brevik Wangsness, Transportøkonomisk institutt

Optimal policies for electromobility: Joint assessment of transport and electricity distribution costs in Norway (opptak)


14:00

Pause

Med PhD-posterpresentasjon


14:30

Pionerer i kommersialisering av FoU

Vi møter pionerer innen lavutslippsteknologier for transport- og avfallssektorene. Hvordan har disse satsingene trukket på FoU og hvordan håndteres teknologiusikkerhet?

JGB20-2.png

Johnny Stuen, CCS-rådgiver, Fortum Oslo Varme

Klemetsrud: Veien mot verdens første energigjenvinningsanlegg med fullskala karbonfangst (opptak, PDF)

Anna18-2.png

Anna Synnøve Nordgård, Process specialist, Biokraft

FoU-utfordringer ved verdens største produksjonsanlegg for flytende biogass (opptak, PDF)

ES20-2.png

Erik Sauar, CEO, Cenate - Centrifugal nanotechnology

Kommer batterimarkedet til å vokse som solcellemarkedet gjorde? Hva blir rollen til FoU? (opptak, PDF)

Panelsamtale med spørsmål fra salen (opptak)


15:45

RV18-2.png

Rune Volla, Avdelingsdirektør for energi, Forskningsrådet

Energiforskning lønner seg, men hvordan utnytter vi det store potensialet? (opptak, PDF)


16:00

Slutt

Møt fagansvarlige fra Forskningsrådet etter konferansen


 
 
 
Artboard 17 copy 2x1_24-2.png
 

Praktisk Informasjon

Deltakeravgift

Deltakeravgiften på 1250,- inkl. MVA faktureres i etterkant av konferansen. Konferansen er gratis for studenter, PhD-kandidater og departementansatte.

Finne fram

Konferansen finner sted på Radisson Blu Plaza Hotel, Sonja Henies plass 3, 0185 Oslo (ved Oslo sentralstasjon).

 

Om konferansen

Energiforskningskonferansen er årets viktigste konferanse om forskning på miljøvennlig energi for næringsliv, forskningsmiljø og forvaltningen.

Se opptakk og presentasjoner fra 2018

Ta kontakt